PL EN

Narody i państwa
w świecie współczesnym

dziedzictwo - konflikty - wyzwania

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 11
mail: joanna.muziol@byd.pl

Publikacja

Informujemy, że po konferencji planujemy publikację referatów w formie monografii (20 pkt.), zaś referaty, których tematyka będzie mieścić się w obrębie następujących dziedzin: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, językoznawstwo opublikujemy w czasopiśmie naukowym „Heteroglossia – studia kulturoznawczo-filologiczne” punktowanym na poziomie 70 pkt. Wszystkie nadesłane teksty przejdą proces recenzji. Harmonogram prac oraz wytyczne dotyczące formatowania artykułów zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.

Koszt publikacji zawarty jest w opłacie konferencyjnej.