PL EN

Narody i państwa
w świecie współczesnym

dziedzictwo - konflikty - wyzwania

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 11
mail: joanna.muziol@byd.pl

Prof. dr hab. Olga Iliasz

Ukraińska ekonomistka, ukończyła studia na Lwowskiej Akademii Komercyjnej, tytuł naukowy docenta Katedry Gospodarki Przedsiębiorstw nadano jej w 2008 roku. Stopień Ph. D uzyskała w 2005 roku, a doktora nauk ekonomicznych w 2013 roku. Stopień doktora nadała Specjalistyczna Rada Naukowa Lwowskiej Akademii Komercyjnej. Tytuł profesora Katedry Gospodarki Ekonomicznej nadany w 2015 roku. Zainteresowania naukowe dotyczą takich obszarów, jak: ekonomia i zarządzanie gospodarką narodową, bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne, funkcjonowanie i rozwój rynku pracy, zatrudnienia, problemy migracji, problemy i priorytety państwowej regulacji w dziedzinie społecznej. Członek Europejskiego Związku Ekonomistów Pracy (European Association of Labour Economists), a także członek Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki we Lwowie. Założycielka pierwszej szkoły naukowej Lwowskiej Akademii Komercyjnej „Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego systemów społeczno-ekonomicznych”. Otrzymała nagrody i wyróżnienia, m.in. Nagrodę Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej dla pracowników szkół wyższych w obwodzie lwowskim; w 2009 oraz 2013 roku – Honorowe Nagrody i Premie Centralnego Związku Spółek Konsumenckich Ukrainy „Za wysokie osiągnięcia naukowe oraz sumienną pracę”. Ekspert programu Horizon 2020 in the Expert area Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency programmes COSME. Obecnie profesor w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, a od 2016 roku profesor Katedry Ekonomii Teoretycznej i Stosowanej w Narodowym Uniwersytecie Technicznym Ukrainy w Kijowie (Politechnik Instytut Kijów, Ukraina), od tegoż samego roku kierownik Katedry Ekonomii i Przedsiębiorczości Międzynarodowego Uniwersytetu Finansów (Kijów, Ukraina).  Autorka ponad 200 publikacji, w tym 15 monografii, publikowanych w języku angielskim, polskim i ukraińskim, np. Milestones of the state labour market regulation policy in Ukraine (2013); Podstawy teoretyczno-metodologiczne oraz praktyczne zasady oceniania efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych w warunkach rozwoju ekonomicznego (2014).