PL EN

Narody i państwa
w świecie współczesnym

dziedzictwo - konflikty - wyzwania

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 11
mail: joanna.muziol@byd.pl

Prof. dr hab. Stanisław Kowalik

Polski psycholog i socjolog, profesor nauk humanistycznych, specjalizuje się w psychologii rehabilitacji i psychologii społecznej, nauczyciel akademicki AWF w Poznaniu oraz SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego, wcześniej pracował w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu, Instytucie Pedagogiki UMK w Toruniu, Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy. Od wielu lat prowadził zajęcia na WSG w Bydgoszczy, a od dwóch lat jest pracownikiem Uczelni. Pełnił funkcję prorektora poznańskiego AWF-u ds. nauki. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończył psychologię (1971) i socjologię (1973). Na Wydziale Nauk Społecznych UAM obronił doktorat (1976) i otrzymał habilitację (1988) z psychologii. Jest członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej oraz Komitetu Psychologii PAN. Ponadto jest członkiem szeregu komitetów redakcyjnych czasopism naukowych („Czasopismo Psychologiczne”, „Przegląd Psychologiczny”, „Polskie Forum Psychologiczne”, „Postępy Rehabilitacji”, „Aquilla Sociale”, „Physical Movement”. Został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem ponad 250 artykułów naukowych i 6 publikacji zwartych o tematyce obejmującej zagadnienia psychologii społecznej, psychologii rehabilitacji, w tym jakości życia, rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo itp. Wśród monografii warto wymienić Uśpione społeczeństwo. Szkice z psychologii globalizacji, Warszawa 2015. Mentalne wspomaganie niepełnosprawnych sportowców (2013, współautor Ryszard Botwina) oraz Psychologia rehabilitacji (2007).