PL EN

Narody i państwa
w świecie współczesnym

dziedzictwo - konflikty - wyzwania

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 11
mail: joanna.muziol@byd.pl

Prof. dr hab. Grzegorz Górski

Polski prawnik, adwokat, polityk, samorządowiec. W 1988 roku uzyskał na UMK stopień doktora, a w 1996 habilitował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nadzwyczajny m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Toruńskiej Szkoły Wyższej – Kolegium Jagiellońskiego. Od 2011 do 2014 sędzia Trybunału Stanu. Od 1988 do 1992 pracował w Zakładzie Historii Pomorza Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. W 1994 został wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1997 został kierownikiem Katedry Historii Prawa i Państwa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. W 1998 został profesorem nadzwyczajnym na tym wydziale. Obejmował również stanowiska profesorskie na innych uczelniach (Akademia Obrony Narodowej, Akademia Sztuki Wojennej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, Kolegium Jagiellońskie). Napisał m.in. Administracja Polski Podziemnej w latach 1939–1945. Studium historyczno-prawne, Fundacja Inicjatyw Lokalnych Pomerania, Toruń 1995, Ustrój Polskiego Państwa Podziemnego 1939–1945. Studium historyczno-prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 1995, Wrzesień 1939. Rozważania alternatywne, Bellona, Warszawa 2000, Historia ustrojów państw (współautor), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001, Historia administracji, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002. Z kolei problematyce amerykańskiej poświęcone były książki Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Od powstania do Wojny Secesyjnej (2002) oraz Sąd Najwyższy USA w latach 1790-1930 i Ustrój Państwa Polskiego w XX wieku (2006). Prof. Górski jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Towarzystwa Naukowego KUL, a także członkiem Rady Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej.