PL EN

Narody i państwa
w świecie współczesnym

dziedzictwo - konflikty - wyzwania

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 11
mail: joanna.muziol@byd.pl

Prof. KUL dr hab. Piotr Kochanek

Polski historyk zajmujący się historią starożytną, jest bizantynistą i patrologiem. Jego zainteresowania naukowe to bestiariusze i herbariusze starożytne i średniowieczne, historia architektury w starożytności, idea religijno-politycznego centrum w myśli starożytnej i narodziny europocentryzmu. Zajmuje się także dziejami geo- i kartografii starożytnej, średniowiecznej oraz wczesnonowożytnej.

Jest nauczycielem akademickim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Ukończył jednolite studia magisterskie w zakresie historii, filologii klasycznej, teologii i filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1979-1988). Tam również obronił w roku 1989 doktorat z zakresu literaturoznawstwa (filologia klasyczna). Z kolei doktorat z filozofii uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1992), a doktorat z teologii przedstawił na Katolickim Uniwersytecie Louvain-la-Neuve (Belgia) w roku 1998. Wreszcie w roku 2003 habilitował się na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji w zakresie historii Kościoła i patrologii. Po powrocie do Polski rozpoczął (od września 2003) pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Aktualnie jest zatrudniony w Katedrze Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.

Napisał m.in. Die Vorstellung vom Norden und der Eurozentrismus. Eine Auswertung der patristischen und mittelalterlichen Literatur, Mainz, von Zabern, 2004 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Abteilung für abendländische Religionsgeschichte, 205) (XI + 631 s.), La Fisiologia dell ’“Esamerone” di San Basilio, Roma, Pontificia Universitas Gregoriana, 1992 (316 s.).