PL EN

Narody i państwa
w świecie współczesnym

dziedzictwo - konflikty - wyzwania

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 11
mail: joanna.muziol@byd.pl

Prof. UKW dr hab. Ryszard Mordarski

Polski filozof i teolog, doktor habilitowany filozofii, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nauczyciel akademicki, pracownik Instytutu Filozofii tegoż Uniwersytetu; przewodniczący bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Zajmuje się m.in. filozofią polityki, etyką i filozofią religii. Jest autorem około stu tekstów naukowych, w tym m.in. książek: Albert Camus: między absurdem a solidarnością, Bydgoszcz (1999); Klasyczny racjonalizm polityczny w ujęciu Leo Straussa, Bydgoszcz (2007); prac zbiorowych: Józef M. Bocheński: From logic to Metaphysics, „Studies in East European Thought” (2013);  Poza logiką jest tylko absurd: filozofia Józefa Marii Bocheńskiego, Kraków (2014); Kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Bydgoszcz (2016); Kazimierz Ajdukiewicz: Semantics, Ontology, and Metaphysics: „Studies in East European Thought” (2016); Racjonalność w myśleniu i działaniu: filozofia Tadeusza Kotarbińskiego, Bydgoszcz (2017); oraz przekładów na język polski: Ralf McInerny, Zagadnienie etyki chrześcijańskiej, Kęty: Wydawnictwo Antyk (2004); Leo Strauss, Jerozolima i Ateny oraz inne eseje z filozofii politycznej, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki (2012); Peter van Inwagen, Problem zła: wykłady im. Gifforda wygłoszone na Uniwersytecie St. Andrews w 2003 roku, Bydgoszcz (2014); Brian Stanley, Tradycja tomistyczna, Kraków: Wydawnictwo W Drodze (2017); John L. Schellenberg, Argument ze skrytości (2019).