PL EN

Narody i państwa
w świecie współczesnym

dziedzictwo - konflikty - wyzwania

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 11
mail: joanna.muziol@byd.pl

Prof. AWF dr hab. Ryszard Polak

Polski historyk, filozof, etyk, doktor habilitowany historii, doktor filozofii, nauczyciel akademicki. Profesor nadzwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej. Wykłada m. in. filozofię i etykę oraz inne przedmioty humanistyczne i społeczne na tej uczelni. W poprzednich latach wykładał m. in. w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, Politechnice Warszawskiej, Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie oraz w Siedlcach (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Akademia Podlaska, Instytut Teologiczny). Główne zainteresowania naukowe: historia kultury polskiej (zwłaszcza XIX i XX wieku), dzieje oświaty i wychowania oraz myśli pedagogicznej, historia filozofii polskiej, dzieje cywilizacji światowych, historia medycyny i myśli lekarskiej.

Autor wielu publikacji z zakresu historii i filozofii publikowanych m. in. we „Wschodnim Roczniku Humanistycznym”, „Człowieku w Kulturze”, „Pro Fide, Rege et Lege”, „Cywilizacji”, „Zeszytach Społecznych KIK”, „Szkicach Podlaskich”, „Podlaskim Kwartalniku Humanistycznym”, artykułów drukowanych w czasopismach naukowych („Roczniki Bialskopodlaskie”, „Teka Komisji Historycznej. Oddział PAN w Lublinie”) oraz innych o zasięgu ogólnopolskim. Opublikował kilkadziesiąt biograficznych haseł encyklopedycznych w „Powszechnej Encyklopedii Filozofii” i „Encyklopedii Filozofii Polskiej” oraz „Encyklopedii Katolickiej”. Należy do Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu oraz Towarzystwa Nauki i Kultury LIBRA. Członek Rady Naukowej Instytutu Pileckiego. Opublikował m. in. monografie: Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa Konecznego (2001), Religia rzymskokatolicka w szkołach II Rzeczypospolitej (2007), Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP (2017), Człowiek i religia w myśli Jacka Woronieckiego OP (2018), Częstochowski lekarz i filozof. Osiągnięcia w dziedzinie sztuki lekarskiej oraz filozofia medycyny i etyka Władysława Biegańskiego (2018, współautor – Paweł Tarkowski).