PL EN

Narody i państwa
w świecie współczesnym

dziedzictwo - konflikty - wyzwania

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 11
mail: joanna.muziol@byd.pl

Prof. KUL dr hab. Arkadiusz Jabłoński

Polski filolog, socjolog i filozof społeczny, doktor habilitowany nauk społecznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalności naukowe: metodologia nauk społecznych, teorie socjologiczne, socjologia wiedzy. Ukończył teologię i filologię polską na KUL. W 1994 roku uzyskał stopień doktora za rozprawę Filozoficzne interpretacje życia społecznego w ujęciu Petera Wincha, a w 2007 roku doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie dysertacji Budowanie społeczeństwa wiedzy. Zarys teorii społecznej Karla R. Poppera (Lublin 2006). Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się na współczesnym rozwoju społeczeństwa wiedzy w wymiarze teoretycznym i metateoretycznym i konkretnych przejawach empirycznych. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej  NSZZ "Solidarność", inicjatorem i współorganizatorem międzynarodowych konferencji z cyklu Studia nad Wiedzą oraz współredaktorem serii wydawniczej pod tym samym tytułem. Jest Kierownikiem Katedry Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL. W latach 2012–2016 był dyrektorem tego Instytutu. Od 1 września 2020 roku jest Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL. W 2021 został powołany na przewodniczącego Prezydium Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych na lata 2021–2025.