PL EN

Narody i państwa
w świecie współczesnym

dziedzictwo - konflikty - wyzwania

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 11
mail: joanna.muziol@byd.pl

Prof. dr hab. Roman Bäcker

Profesor nauk humanistycznych (2008), pierwszy dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, kierownik Katedry Filozofii i Teorii Polityki UMK. Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2010-2016). Zajmuje się m.in. teorią polityki, zjawiskami totalitaryzmu, przekształceniami rosyjskiego systemu politycznego i współczesną rosyjską myślą polityczną. Jest autorem ponad dwustu tekstów naukowych, w tym m.in. Między demokracją a despotyzmem, Warszawa 1990, Struktury poziome w Toruniu (1980–1981), Warszawa 1990, Totalitaryzm. Geneza. Istota. Upadek, Toruń 1992, Problematyka państwa w polskiej myśli socjalistycznej lat 1918–1948, Toruń 1994, Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Łódź 1999, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Toruń 2007, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011; (co-ed.), Neo-militant Democracy in Post-Communist Member States of The European Union, Routledge 2022.