PL EN

Narody i państwa
w świecie współczesnym

dziedzictwo - konflikty - wyzwania

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 11
mail: joanna.muziol@byd.pl

Program

Wyższa Szkoła Gospodarki, ul. Garbary 2

Budynek K, sala K001

13 października (czwartek)

9.30-10.00                 Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.15              Uroczyste otwarcie konferencji

10.15-11.55              Sesja I – prowadzenie prof. UMK dr hab. Lech Zieliński

 • Narody a imperia w XXI wieku – prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Tożsamość i stereotypy narodowe. Wyniki konferencji bydgoskiej z 2007 roku z dzisiejszej perspektywy – prof. WSG dr Marek Chamot, Wyższa Szkoła Gospodarki
 • Państwo narodowe - współczesne wyzwania i zagrożenia – prof. UKW dr hab. Ryszard Mordarski)

11.55-12.15              Przerwa kawowa

12.15-13.55              Sesja II – prowadzenie prof. UKW dr hab. Ryszard Mordarski

 • Aktualność nauki Feliksa Koniecznego o narodzie i państwie – prof. AWF dr hab. Ryszard Polak, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Dylematy współczesnych demokracji – prof. dr hab. Mirosław Matyja, Selinus University, Bolonia
 • Uwarunkowania wojny domowej w Somalii i implikacje międzynarodowej interwencji humanitarnej – dr Andrzej Purat, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

13.55-15.00              Przerwa obiadowa

15.00- 16.40              Sesja III – prowadzenie prof. WSG dr Marek Chamot

 • Migracja w warunkach wojny, współczesne dylematy i wyzwania – prof. dr hab. Jerzy Telak, prof. dr nauk Vasyl Popovich, dr hab. UFU Oksana Telak, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
 • Prognoza  polityczno-społecznego rozwoju świata po zimnej wojnie Panajotisa Kondylisa w świetle kluczowych wydarzeń ostatniej dekady – prof. UMK dr hab. Lech Zieliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Ideologizacja współczesnej polityki narodowej. Casus Grecji oczyma Panajotisa Kondylisa – mgr Filip Olkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

16.40-17.00              Przerwa kawowa

17.00-18.15              Sesja IV – prowadzenie prof. UMK dr hab. Lech Zieliński

 • Zum Problem der Staatenbildung als Voraussetzung eines solidemn Staates – dr Falk Horst, Freundeskreis Panajotis Kondylis Heidelberg
 • Kondylis' Überlegungen zur Entstehung des Staates – dr Fotis Dimitriou, Karlsruher Institut für Technologie

19.00                          Bankiet

14 października (piątek)

9.00-11.15                 Sesja V – prowadzenie prof. WSG dr inż. Ryszard Maciołek

 •  Prawno-ustrojowe przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku - brzemię czy wartość? – prof. dr. hab. Grzegorz Górski, Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
 • Socjologiczno-systemowy ogląd narodów i państw w świecie współczesnym – prof. KUL dr hab. Arkadiusz Jabłoński, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Polscy prekursorzy prawa narodów (ius gentium) – prof. KUL dr hab. Wanda Bajor, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Narodowy świat - imperialny świat - globalny świat. Dokąd zmierzamy? – prof. dr hab. Stanisław Kowalik, Wyższa Szkoła Gospodarki

11.15-11.45              Przerwa kawowa

11.45-13.30              Sesja VI – prowadzenie prof. AWF dr hab. Ryszard Polak

 • Ruś jako hyperborejska Północ (XIV-XVIII w.) – prof. KUL dr hab. Piotr Kochanek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • The social risks of the Russian hybrid agression in Ukraine – prof dr. hab. Olha Ilyash, Wyższa Szkoła Gospodarki
 • Czy liczba konfliktów na świecie będzie rosnąć? Uwagi na marginesie konfliktu w Ukrainie – mgr Patryk Głowacki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

13.30-14.30              Przerwa obiadowa

14.30-16.30              Sesja VII – prowadzenie prof. dr hab. Stanisław Kowalik

 • Kosmopolita i obywatel. Podstawy i perspektywy idei tożsamości narodowej w kulturze globalizacji – prof. UKW dr hab. Maciej Chlewicki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • „Chcesz się nie bać władzy? Postępuj dobrze”. Międzynarodowa wspólnota religijna wobec kwestii państwowych i narodowych – dr Tomasz Bugaj, Uniwersytet Śląski
 • Język migowy a tożsamość - problemy identyfikacji etnicznej – mgr Piotr Wojda, Uniwersytet SWPS
 • Postrzeganie odmiennych narodowości przez młodzież szkolną - problemy i wyzwania edukacyjne – dr Grzegorz Błahut, Uniwersytet Śląski

16.30-16.45              Zakończenie konferencji