PL EN

Narody i państwa
w świecie współczesnym

dziedzictwo - konflikty - wyzwania

DANE KONTAKTOWE

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 11
mail: joanna.muziol@byd.pl

Scientific Committee

prof. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

prof. dr hab. Grzegorz Górski (Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa)

prof. dr hab. Olga Iliasz (Wyższa Szkoła Gospodarki; Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska)

prof. dr hab. Stanisław Kowalik (Wyższa Szkoła Gospodarki)

prof. dr hab. Mirosław Matyja (Selinus University, Bologna, Italy; Logos International University, Miami, USA)

dr hab. Arkadiusz Jabłoński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

dr hab. Piotr Kochanek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

dr hab. Ryszard Mordarski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

dr hab. Ryszard Polak (Akademia Wychowania Fizycznego)

 

Organising Committee:

dr Marek Chamot – General Chair

dr hab. Lech Zieliński

dr inż. Ryszard Maciołek

dr Joanna Muzioł – Scientific Secretary